Ιατρικό τμήμα Mylan

Η ομάδα ειδικών σε ιατρικά θέματα αποτελείται από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας με διαφορετικές ειδικότητες. Όλα τα περιεχόμενα που περιλαμβάνουν ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές έχουν αναθεωρηθεί και εγκριθεί από το προσωπικό μας που διαθέτει την κατάλληλη ιατρική εξειδίκευση ή διαπίστευση, όπως γιατροί, , φαρμακοποιοί και άλλοι ειδικοί σε ιατρικά θέματα . Αυτή η ομάδα μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι ιατρικές μας πληροφορίες είναι ακριβείς, ενημερωμένες και αξιόπιστες.